اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اتاق بازرگانی و حیاط خلوت‌های دولت قبلی مصونیت ندارند