اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عربستان خواستار خویشتنداری آمریکا با انصارالله شده است