اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نهضت داخلی‌سازی صنعت ریلی و امکان شناسایی سه میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه زمین ۲۰۰ متری