اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اظهارات مقامات اروپایی درباره تضمین برجامی آمریکا به ایران مزخرف است