اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عمر ناوگان دریایی کشور بیش از ۲۴ سال| نقش دریا در برنامه هفتم توسعه پر رنگ است