اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۱۰۰۰۰میلیارد تومان یارانه نان مهاجران حذف می شود؟| سهم هر ایرانی از یارانه نان مهاجران؛ ۱۲۷۰۰۰تومان