۲۰ میلیون سهامدار جدید عدالت منتظر مصوبه مجلس هستند

۲۰ میلیون سهامدار جدید عدالت منتظر مصوبه مجلس هستند