اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پاسکاری پرداخت حق مناطق جنگی میان سازمان برنامه و ستاد کل نیروهای مسلح