اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا جاده های اروپا با قیر ایرانی آسفالت شود اما با آسفالت جاده‌های روستایی کشور مخالفت می‌شود؟