اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نمایشگاه و فن بازار پوشاک مازندران؛ تولیدکنندگان آمدند، مسئولان یا جا ماندند یا جا زدند