اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

 تغییر قیمت در میدان میوه مرکزی لحظه ای است| عدم نظارت یا نبود مدیریت واحد؟