دستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانولشرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختایمپلنت دندان

پیگیری اصلاح سامانه تأمین اجتماعی برای پذیرش دستمزد توافقی کارگر و کارفرما
به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ در تشریح دستورجلسه هفتادوهفتمین نشست کمیته موضوع ماده ۱۲ به مشکلات کارفرمایان با سامانه سازمان تأمین اجتماعی در ارائه لیست دستمزدها به سازمان و بی‌توجهی نسبت به اطلاعات درج شده در آن اشاره و تأکید کرد: در حال حاضر این سامانه به صورت خودکار، افزایش حقوق و دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار برای سال جدید را بدون در نظر گرفتن نوع قراردادهای جدید بنگاه‌ها با کارکنان خود، منظور می‌کند. حسین سلاح ورزی، با بیان این مطلب که پس از بحث و بررسی‌های لازم مقرر شد اصلاحات لازم روی سامانه سازمان تأمین اجتماعی صورت گیرد، گفت: کارفرمایان همه ساله لیست قراردادهای مربوط به سال جدید را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهند. متأسفانه در این سامانه به نوع قراردادهایی که در لیست جدید آمده توجهی نمی‌شود. بر اساس اظهارات او، کارفرما و کارگر در سال جدید با توافق و انعقاد قرارداد جدید و با در نظر گرفتن شرایط موجود و حتی گاهی بدون افزایش دستمزد و با رعایت حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار، تصمیم می‌گیرند با یکدیگر همکاری کنند؛ اما سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش دستمزد درج شده در لیست بیمه آنها به استناد کاهش دستمزدها نسبت به سال قبل خودداری می‌کند. او ادامه داد: از طرف دیگر نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی، اختلاف دستمزدها را قطعی اعلام می‌کند و با صدور اجرائیه از حساب کارفرما برداشت می‌شود. این رویه سازمان تأمین اجتماعی با ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی مغایرت دارد. طبق ماده ۳۹ قانون اگر برای سازمان تأمین اجتماعی محرز شود که دستمزد درج شده در لیست، کمتر از دستمزد واقعی است باید تفاوت حق بیمه به عنوان بدهی برآوردی محاسبه، اعلام و در صورت اعتراض کارفرما برابر با مواد ۴۲ و ۴۵ قانون تأمین اجتماعی اقدام شود. نایب‌ رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اگر کارگر با کارفرما به توافق برسد که بر اساس دریافتی سال قبل به فعالیت خود در آن بنگاه ادامه دهد، سازمان تأمین اجتماعی این توافق را نمی‌پذیرد. اما اگر این توافق حاصل نشود و کارگر مجبور شود با واحد دیگر قرارداد ببندد اما قرارداد او با این واحد جدید کمتر از دریافتی او نسبت به سال قبل هم باشد، سازمان تأمین اجتماعی آن را قبول کرده و لیست بیمه‌ای کارفرمای جدید را می‌پذیرد؛ این رویه ناقص است و باید اصلاح شود. سلاح ورزی همچنین از موافقت اعضای کمیته با تغییر نام کمیته ماده ۱۲ خبر داد و گفت: قرار شد پیشنهادها در مورد عنوان جدید در اختیار دبیرخانه قرار گیرد تا با بررسی آنها در نشست بعدی یک عنوان جدید انتخاب شود.