استخدام نیروی نظافتچی خانم و آقاکارشناس سیار خودروازمون پیوست به همسر هلندینظریه کارشناسی رسمی - قیمت ملک …

سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس ۸۱ درصد افزایش یافت
به گزارش بازار، صفر شاسفند اظهار کرد: آخرین بررسی داده ها نشان می دهد که منطقه آزاد ارس در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی رشد خوبی داشته است و این روند ادامه دارد. وی با اعلام اینکه ارزش سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته در منطقه آزاد ارس در ۶ ماهه اول امسال ۲۱ هزار و ۸۹۲ میلیارد ریال است، خاطرنشان کرد:  این در حالی است که ارزش سرمایه گذاری سال گذشته معادل ۱۸ هزار و ۱۰۲ میلیارد ریال بود. شاسفند با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد ارس افزایش یافته است، گفت: میزان سرمایه گذاری خارجی در ۶ ماهه اول سال ۹۸ برابر ۱۴ میلیون دلار بود و امسال به ۲۵ میلیون دلار رسیده است. وی اظهار کرد: بر این اساس منطقه آزاد ارس در جذب سرمایه گذاری موفق بوده و در بین مناطق آزاد کشور عملکرد بهتری دارد که خروجی آن نیز در افزایش صادرات و اشتغالزایی خود را نشان می دهد. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس اعلام کرد: در بهمن ماه سال جاری ۱۶ طرح جدید با سرمایه گذاری هشت هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم ۴۰۵ نفر در این منطقه افتتاح می شود.