اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اختصاص حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع به زیرساخت‌های صنعتی