اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چیزی شبیه تراکتور؛ این است برآیند کار بی کیفیت| ایرادات خودروسازان، در تراکتورسازی هم جریان دارد