اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان اقدام جدی انجام دهد