اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رضایت تولیدکنندگان از حذف رانت ارز ترجیحی