اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تاپی به جای صلح؛ نفوذ عربستان و بازیهای داخلی پاکستان| چالش امنیتی طرح با حضور طالبان