اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یک بام و دو هوای قیمت ها| دولت پاسخگوی تولیدکننده و مصرف کننده باشد