فروش کارتن پستیکتاب خودآموز ترکی استانبولی جدیدسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومآموزش زبان چینی شرق تهران

دولت بدهی‌اش را بدهد، سرمایه تامین اجتماعی یک تریلیون و۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود
بازار: گروه اصناف: «علی دهقان کیا» روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای کمک به کارگران و بازنشستگان این سازمان افزود: در پایان سال گذشته بدهی دولت به تامین اجتماعی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که اگر دولت این بدهی را به موقع پرداخت می کرد، با انجام سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی این مبلغ هم اکنون به یک تریلیون و ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته بود و این کمک بزرگی برای متناسب سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی   می شد. رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تاکید کرد: همانطوری که دولت متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را انجام داد، اگر این بدهی بزرگ پرداخت می شد تامین اجتماعی نیز می توانست با این مبلغ حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان خود را افزایش دهد. وی گفت: ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرده است که مطالبات سازمان‌ها و صندوق موسسات بیمه فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت، بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد. رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تهران بیان کرد: از طرفی بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف هستند، بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به روز شده را به طور سالانه با رعایت ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱ اردیبهشت ماه ۸۳ را با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه  و پرداخت کند. 74 درصد مستمربگیران تامین اجتماعی حداقل و کمتر از حداقل حقوق بازنشستگی می گیرند  دهقان کیا اظهارداشت: این در حالی است که در مصوبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۹۶ هیات دولت، به روز رسانی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت در این مصوبه هیات  دولت حذف شده و این جای اعتراض دارد. وی با بیان اینکه ۶۰ درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی (کارگران و بازنشستگان) حداقل بگیر هستند و ۱۴ درصد کمتر از حداقل بگیر مستمری دارند، گفت: این نشان می دهد که  پرداخت این بدهی دولت چه مقدار در کمک به معیشت کارگران و مستمری بگیران تاثیرگذار خواهد بود. دهقان کیا تصریح کرد: علاوه اینکه دولت بدهی خود را پرداخت نمی کند بلکه ۲۳ درصد حق کارفرمایی بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز از طرف دولت پرداخت نمی شود و تنها ۷ درصد کسور بازنشستگی کارگران و کارکنان به حسال سازمان تامین اجتماعی واریز می شود. رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تاکید کرد: به طور متوسط ماهانه بدهی دولت به تامین اجتماعی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و این نشان از دست بردن دولت به جیب کارگران است. وی خاطر نشان کرد: در لایحه بودجه سال ۹۹ بازهم به بروز رسانی بدهی دولت به تامین اجتماعی اشاره شده، اما متاسفانه دولت به این نیز توجه نکرده در حالی که مطالبات تامین اجتماعی مال مردم و حق الناس است، ضمن اینکه دولت در نظر دارد در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز به این مساله مهم بی اعتنایی کند و ما مخالف این رویه دولت هستیم. دهقان کیا بیان کرد:از طرفی بدهی قطعی دولت به تامین اجتماعی از سال ۸۳ تا ۹۲ که مورد تایید سازمان حسابرسی نیز قرار گرفته از ۹۲ هزار میلیارد تومان به ۵۸ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان کاهش یافته زیرا دولت اعلام کرده است با توجه به اینکه بدهی دولت به تامین اجتماعی با بهره مرکب محاسبه شده و این بهره خلاف شرع است، لذا بدهی دولت بدون محاسبه آن کمتر شده است. با توجه به نرخ تورم خط فقر 10 میلیون تومان است  وی با اشاره به افزایش هزینه های زندگی به چند برابر گفتک طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار باید دستمزد کارگران را با توجه به تورم هر سال تعیین کند اما بدون توجه به ماده قانونی با تعیین حداقل دستمزد، مزد کارگران با خط فقر فاصله زیادی پیدا کرده و در پایان سال گذشته بر اساس تورم موجود در کشور حداقل حقوق کارگران باید ۴ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان می شد، اما چون نمایندگان دولت زیر بار نرفتند دستمزد کارگران در سال جاری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد در حالی که خط فقر هم اکنون به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. وی با بیان اینکه باید بر اساس تورم و هزینه های واقعی دستمزد کارگران تعیین شود، گفت: افزایش حقوق سال گذشته با توجه به دو برابر شدن نرخ تورم و افزایش قیمت ها در سید معیشت خانواده ها خود را نشان نداد و امسال باید شورای عالی کار با بررسی کارشناسی تمام جوانب دستمزد کارگران را تعیین کند. رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در پایان با اشاره به اینکه دولت اعلام می کند که امسال ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کرده است، افزود: این بدهی به صورت واگذاری شرکت های دولتی از جمله هپکو به تامین اجتماعی بوده و این تاثیری در افزایش دریافتی مستمری بگیران نداشته است.