فروش دستگاه تصفیه آب 6مرحله سافت …خرید خودرو فرسودهاجاره خودروخرید گان ماساژ های فایو / ماساژ …

عقبه انتقادات بودجه ای رئیس جمهور به مجلس چه می تواند باشد
بهروز محبی نجم آبادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار ، با اشاره به انتقادات دولت به مجلس در زمینه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰  و عدم پذیرش این بودجه گفت: به هر حال همه کارشناسان نقدی جدی بر بودجه ۱۴۰۰ دارند. وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ کسری گسترده‌ای دارد، اظهار داشت: همگی این موارد در بودجه، پیام روشنی مبنی بر منفی بودن شاخص‌های اقتصادی در سال آینده دارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مجلس در زمینه بررسی بودجه ۱۴۰۰، ۲ راه بیشتر نداشت،تصریح کرد:مجلس یا باید بودجه را برای اعمال اصلاحات به دولت باز می‌گرداند و یا اینکه بودجه را مورد اصلاحات جدی قرار می داد. این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس راه دوم یعنی اعمال اصلاحات جدی در بودجه را انتخاب کرد، اظهار داشت: از این رو قرار بر این شد تا اصلاحات جدی در بودجه صورت گیرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: با این حال دولت کوتاه‌ترین راه را برای کسب منابعش در بودجه در نظر گرفته بود. این نماینده مجلس اظهار داشت: لذا به نظر می‌رسد که اگر مجلس به منابع درآمدی جدیدی در بودجه نمی پرداخت ما در سال آینده با اوضاع مبهمی مواجه می شدیم. محبی نجم آبادی تاکید کرد: بنابراین مجلس با یک نگاه محققانه به بودجه پرداخت و اینکه رییس جمهور به نحوه ورود مجلس به بودجه انتقاداتی داشتند همگی گویای این است که وی رویکرد انتخاباتی دارند و بیشتر به جای اینکه نگران حال مردم باشد، نگران  عدم تصاحب هم حزبی‌های خودشان در انتخابات سال آینده هستند.لذا مجلس اسیر این فضا سازی‌ها نخواهد شد و مسیر فعلی خود را تا انتها پیش خواهد گرفت.