اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تعیین تکلیف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق؛ هفته آینده