اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت با یک طرح در حال شناسایی ذخایر ناشناخته است