اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بی تکلیفی برجام بورس را از نقدینگی خالی کرد| ۵۰ درصد بورس به شرایط اقتصادی بستگی دارد