اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمار تداخلات اراضی کشاورزی کردستان بیش از ۴۰ درصد است