اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چتر کشاورزی قراردادی روی ۲ میلیون هکتار از اراضی کشور