اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انفعال سازمان هواپیمایی در قبال گران فروشی شرکت های هواپیمایی