اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۲۰ میلیون نفر در کشور در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند| رویکرد دستگاه‌ها در مرمت بافت قابل قبول نیست