تامین ۴۵ هزار متر مکعب آب شرب استان بوشهر از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها

تامین ۴۵ هزار متر مکعب آب شرب استان بوشهر از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها