اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران به دانش استفاده از پرتوهای اتمی برای سبک‌سازی نفت سنگین دست یافت