اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مشکلی در تامین گاز نداریم