اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مصرف ۷۰۰ میلیون متر مکعب در بخش خانگی