انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیمهارکشدوزینگ پمپ .مترینگ پمپسینی کابل گالوانیزه برق ایرانیان …

بنیاد مستضعفان وظیفه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز را ندارد
به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، مرتضوی در برنامه چاپ اول افزود: در ماجرای روستای ابوالفضل باید آن دسته از افرادی که نیازمند یا مالباخته هستند و سپر بلا قرار گرفته اند، شناسایی شوند تا به آن‌ها برای تامین مسکن کمک شود. وی همچنین با بیان اینکه بنای بنیاد مستضعفان بر برخورد با محرومان و مستضعفان نیست، زیرا بنیاد در همان منطقه ۳۰۰ واحد مسکونی ساخته است. مرتضوی تصریح کرد: با امام جماعت این محل و نمایندگان ساکنین مذاکره کرده و توضیح داده بودیم. معاون املاک بنیاد مستضعفان تاکید کرد: مسئولان ذیربط استانی برای برخورد با تصرفات غیرقانونی به روستای ابوالفضل مراجعه کرده بودند. مرتضوی همچنین گفت: کسانی که زمین‌های بنیاد را تصرف کرده و به ساکنان روستای ابوالفضل فروخته اند، سرمایه قابل توجهی از مردم به جیب زده اند که باید به مردم بازگردانده شود. وی تاکید کرد: به استناد قانون، نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز از وظایف شهرداری‌ها و بخشداری هاست و سایر نهادها، از جمله بنیاد مستضعفان وظیفه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز را ندارد.