تولید پلی‌اتیلن پتروشیمی تبریز از مرز ۱۰۰ هزار تن گذشت

تولید پلی‌اتیلن پتروشیمی تبریز از مرز ۱۰۰ هزار تن گذشت