چرا اتریوم به ۴ هزار دلار بازگشت؟

چرا اتریوم به ۴ هزار دلار بازگشت؟