اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تغییر به نفع مردم؛ محور جلسه امروز رئیس جمهور