اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیش از قانون حمایت از جهش تولید هیچ سیاست کلی برای ریل گذاری در حوزه دانش بنیان نداشتیم