از تولید مسکن راضی نیستیم| وزارت صمت بازار سیمان و فولاد را رها کرده است

از تولید مسکن راضی نیستیم| وزارت صمت بازار سیمان و فولاد را رها کرده است