اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تولید و صادرات در بودجه باید تقویت شود