اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اعتصاب ۲۰۰ هزار کارگر و کارمند در جمعه سیاه انگلیس