اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فعالیت ستاد اجرایی در جهت کمک به بهبود و ارتقاء توانمندی اقتصادی، کارآفرینی و محرومیت زدایی است