اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قطع برق شهرک‌های صنعتی، یک روز در هفته