اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تعدادی از واحدهای مسکونی کوی فلسطین به سایت های کوی زیتون و ثمین ۲ انتقال داده می شوند