آغاز مذاکرات ۲ وزارتخانه برای معافیت فولادی ها از قطعی گاز

آغاز مذاکرات ۲ وزارتخانه برای معافیت فولادی ها از قطعی گاز