اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در پرداخت یارانه؛ درآمد فرزندان در سرجمع خانواده ها محاسبه نشود