اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تکمیل جاده چشمه چاهی ایلام نیازمند ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار است