افزایش ۳ هزار تنی تولید پی‌وی‌سی در پتروشیمی غدیر

افزایش ۳ هزار تنی تولید پی‌وی‌سی در پتروشیمی غدیر