اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تلاش دولت برای کاهش بار تکلیفی در نظام بانکی