اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حتی یک قدم برای اجرای طرح انتقال ارز دارو به بیمه‌ها برنداشته اند