اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وضعیت شاخص‌های پولی امیدوارکننده است